تویی همه پشت وپناهم (الله)

درخواست حذف این مطلب
ازتونشونه.ازمن حرکت.ازتوبرکت.ازتونشونه.ازمن حرکت.ازمن ذوق. نمیدونم.شرایط سخت ترهم بشه یانه ولی من باتوکل به خداتوهرشرایطی توان داشته باشم میخونم. خ !عزیزترینم.میدونی توروازهمه بیشتردوست دارم.تویی که فقط تونستم حرفاموبه توبزنم.تویی که موندی فقط پشتم.چقدحسرت این واون روخوردم خواهری،برادری ،مادری پدری ی داشتن،دارن پشتشون باشه..کمکشون کنه و.. ن هیچکدوموندارم. ن ماد دری دارم که ..... پناه برتوخ . خ جونم ازهییییچ آدمی دیگه کمک نخواستم.میدونستم هیشکی قدِتونمیتونه کمکم کنه.توهمه راهای خوبوتوفکرم.توقلبم گذاشتی.توفرشته هاتو واون شهیدروسرراهم گذاشتی به دادم برسن.میدونم اگه بخوام میتونم بگم همه الکین نشونه ها.ولی نه ..این نشونه هابااون قبلیاکاملن تفاوت دارن.یادمه مه منفی بو ی الان من به همه شون مثبته و ایمان دارم وهمه درستوحقیقیه. خدایادرسته چهل کیلوبیشتروزن ندارم اماگناهم زیاااد.روزه میگیرم باکمک تو.خدایاباکمک دستای توبلندشدم زمینم نزن.خدایاتاتهش پای قولم هستم توام قول بده هروقت بهم فشاراومدنشونه بدی تابلندبشم.خ جونم تنهاتورودارم.ببین؟فقط ازتوکمک میخوام.ببین؟فقط توویی تو.هرجوری شده کمکم کن.خدایانورمحبت وعشقت روتودلم بیشترکن.اعتمادبه نفسموبیشترکن.بلندم کن موفقم کن. فرشته ع و ا ال عزیزم نتونستم نامه بنویسم کاغذی ولی اینجاازت درخواست کمک فوری دارم.لطفازودتربیادودلم آروم بشه.فرشته ع و ا خودم شماهم کمک کن.فرشته کار ال عزیزم لطفاخودت بهترمیدونی چیکارکنی به دادم برسین. کائنات ازت ممنونم. الان نور روتووجودم تصورمیکنم وهرچی درس بخونم تصورمیکنم همون نمونه وشبیه همون سوال وهمون فرمول توکنکورمیادومن بلدم وباچشمای قلب قلبی روجلسه دارم حل میکنم وذره ای نمیترسم.چون خدارودارم.چون خداقرص کرده دلم رو.چون فرشته هامودارم.چون شهیدودارم.چون قلب محکمی دارم.چون دستای قدرتمندی دارم.چون مغزخوبی دارم. الهی شکر وبازم بسم الله ...
خواهش میکنم اگه ی اینجاروخوندبرام دعاکنه.